Consortum for Hall Effect Orbital Propulsion System (CHEOPS)
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Inte tillgängligt på Svenska

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Olivia Borgue

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Massimo Panarotto

Senior forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Advanced Space Technologies

Stuhr, Germany

Airbus Group

Leiden, Netherlands

Bradford Engineering

Heerle, Netherlands

Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Köln, Germany

OHB AG Group

Bremen, Germany

SAFRAN Aircraft Engines

Vernon, France

SITAEL

Mola di Bari, Italy

SME4SPACE

Leuven, Belgium

Thales Group

Neuilly Sur Seine, France

Thales Group

Neuilly Sur Seine, France

Universidad Carlos III de Madrid

Getafe (Madrid), Spain

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: 730135
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://epic-src.eu/cheops/

Senast uppdaterat

2020-09-02