MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan
Forskningsprojekt, 2016 – 2018

Projektet syfte är att utveckla svenska företags förmåga att leda och organisera för ökad innovationsförmåga i sitt arbete. Med ett arbetssätt baserat på MEET-modellen kan företagen strukturerat värdera och förbättra viktiga delar av sina organisations- och informationssystem, bl a möten, metoder, kompetenser, informationshantering och IKT-system. 

I det här projektet utvecklas MEET-konceptet och paketeras för industriell användning i form av workshoppar, utvecklingsstödjande metod och en MEET-app. Projektet genomför insatser på tre industriföretag - Ventisol, Tamtron, Slottsbro och LaRay - för att utveckla deras förmåga att förbättra sitt arbetssätt och att leda sina processer mot ökad innovation. Projektparterna Chalmers och Swerea IVF bidrar med kunskap om MEET, medan IUC Wermland agerar intermediär för nyttiggörande av kunskap.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Li

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

IUC Wermland

Karlstad, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-13