SIDVI-Safe and Integrated Driver-Vehicle Interface
Forskningsprojekt , 2010 – 2013

Information om projektet finns på den svenska sidan.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Stig Franzén

Gästprofessor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: (SIDVI)Dnr:200903249
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-14