Exploring Shellfish By-Products as sources of BlueBioactivities (BLUESHELL)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-24