Machine Learning för ingenjörsnära kunskapshanterin (MALEKC)
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

TBA

Deltagare

Dag Henrik Bergsjö (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Daniel Stenholm

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-15