UnikAI
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Projektets syfte är att kombinera interaktiva evolutionära algoritmer (IEA) med mänsklig kreativitet och bedömningsförmåga för att på kort tid hitta nya radikala, unika och optimerade koncept för produkter.
Målen är:

-En utvecklad metod för att ta fram nya och radikala lösningar med IEA
-En metod för att med IEA utforska lösningsrymden i tre applikationer
-Två publicerade vetenskapliga artiklar
-Aktörer utanför projektet inspireras att testa framtagna metoder
-Styrkan i att kombinera IEA med andra optimeringsalgoritmer för ett antal tillämpningar hos de deltagande företagen är påvisad.

Deltagare

Mattias Wahde (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Rickard Bensow

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Krister Wolff

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Autotube AB

Varberg, Sweden

Kongsberg Automotive

Mullsjö, Sweden

Rolls-Royce (Swe)

Kristinehamn, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-28