Geometriska numeriska metoder för beräkningsanatomi
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Klas Modin (kontakt)

Docent vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021 med 3 400 000,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-25