Kompetenscentrum katalys KCK
Forskningsprojekt, 2006 – 2009

Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2006-2009 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Car Corporation AB, Perstorp Specialty Chemicals AB, GM Powertrain Sweden AB, Rymdbolaget och Haldor Topsøe A/S. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemisk reaktionsteknik och Teknisk ytkemi. Visionen är att med katalytisk teknik skapa en bättre miljö. Programmets mål är att KCK skall vara ett interdisciplinärt internationellt etablerat forskningscentrum inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Forskningen i KCK är organiserad i tre huvudprogram; Katalytisk reduktion av kväveoxider i syreöverskott, Katalytisk oxidation vid låg temperatur och Katalytisk teknik för uthålliga energisystem. Huvudprogrammen är inriktade mot frågeställningar av stort intresse för medlemsföretagen samtidigt som de erbjuder intressanta vetenskapliga problem. KCK har successivt utvecklats till ett internationellt etablerat forskningscentrum och är idag internationellt ledande inom miljörelaterad katalys. KCK har skapat en gränsöverskridande miljö för verkligt samarbete mellan olika discipliner på Chalmers och medlemsföretagen. Intresset från industrin har bl.a. resulterat i nya medlemsföretag, industrirelaterade forskningsprojekt, uppdragsverksamhet, industridoktorander, gemensamma examensarbeten, industriella handledare, inbjudningar till att hålla föredrag på företag, etc. Ett viktigt mått på den kunskapsöverföring som skett är det relativt sett stora antal personer verksamma i KCK som efter civ. ing./magister-, lic.- och doktorsexamen har anställts av medlemsföretagen. Inom akademin har KCK blivit väl uppmärksammat vilket bl.a. visat sig genom ett stort antal publikationer i etablerade vetenskapliga tidskrifter, reviewartiklar, citeringar i vetenskaplig litteratur, forskningsanslag, presentationer på vetenskapliga konferenser, inbjudna föredrag, referee-, opponent- och betygsnämndsuppdrag, förtroendeuppdrag, nyutvecklade kurser m.m. Under Etapp 2006-2009 har 19 civ.ing/magister, 13 licentiater, 9 doktorer och en docent examinerats.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Bengt Andersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Anders Hellman

Chalmers, Fysik

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Louise Olsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Samarbetspartners

ECAPS AB

Solna, Sweden

GM Powertrain Sweden AB

Trollhättan, Sweden

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Perstorp AB

Malmö, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Volvo Cars

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Energimyndigheten

Projekt-id: 22490-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

GM Powertrain Sweden AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Perstorp AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

ECAPS AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Volvo Group

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Haldor Topsoe

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Scania CV AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2009

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-12