HyMethShip
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

The HyMethShip project reduces drastically emissions and improves the efficiency of waterborne transport at the same time. This system will be developed, validated, and demonstrated on shore with a typical engine for marine applications.

 

Deltagare

Karin Andersson (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Selma Brynolf

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Maria Grahn

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Elin Malmgren

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: 768945
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://www.hymethship.com/

Senast uppdaterat

2020-11-27