Urban materialitet - mot nya samarbeten i textil design och arkitektur
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Vad är textil arkitektur? Är det beslöjade byggnader som svepts in i tvådimensionella skikt? Är det byggnader som har ytskikt av textila strukturer som ger sinnesförnimmelser av närhet och taktilitet? Kanske handlar det om tillfälliga textila konstruktioner som tält? Är det rumsavdelare i interiörer som kontorsmiljöer? Är det undertak som förbättrar akustiken i ett rum? I ett inledande skede av projektet ställs frågan: Vad är textil arkitektur för olika grupper som yrkesverksamma designers och arkitekter och forskare inom arkitektur och design? Det internationella forskningsnätverket ArcInTex, där forskande textildesigners och arkitekter ingår, är en utgångspunkt för kontakter, och även design- och arkitektkontor, nationella och internationella, kommer att kontaktas för intervjuer. I denna inledande del, som är basen för ett senare experimentellt och laborativt arbetet inom projektet, vill vi bredda och fördjupa perspektiven. Deltagarna i projektet ”Urban materialitet” är tre och kommer från Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet; Textilhögskolan (THS), Högskolan i Borås och Institutionen för Arkitektur, Chalmers. Två är arkitekter och en är textildesigner med särskild inriktning mot ljuddesign, och ambitionen med projektet är att bygga en ny plattform för samarbeten i textil arkitektur i en gemensam forskarmiljö. Projekt som benämns som ”textil arkitektur” brukar ofta bli vad som förväntas av antingen en ingång utifrån textil design eller arkitektur. I forskningsprojektet går istället deltagarna in för att skapa något nytt, gemensamt och förnya perspektiven.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kristina Fridh

Unknown organization

Margareta Zetterblom

Unknown organization

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-02014
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-17