Stötvågs- och splitterbelastning: Förstärkning av armerade betongkonstruktioner
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektets övergripande målsättning är att utveckla experimentell forskningsmetodik och numeriska metoder för dynamiskt belastade armerade betongkonstruktioner. En viktig del i projektet är framtagning av experimentellt underlag för att kunna verifiera, validera och kalibrera numeriska beräkningsverktyg. En annan viktig del i arbetet är att kunna nyttiggöra forskningresultat, exempelvis genom att ta fram beräkningsanvisningar för verksamma ingenjörer.

Deltagare

Joosef Leppänen (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

2018

Stötbelastade betongbalkar

Artikel i övriga tidskrifter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-25