Prediktering av buller från tidvattenturbiner
Forskningsprojekt, 2015 – 2016

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att simulera kavitation på bladen hos en tidvattenturbin, studera risken för att/konditioner när kavitation uppstår, och följaktligen vad de potentiella problemen med utstrålat buller kan vara.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Claes Eskilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Wageningen, Netherlands

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21