Batterihantering
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Målet med detta projekt är att utveckla en metod för att härleda en robust modellbaserad algoritm som uppskattar batteri tillgängliga effekt. Med hjälp av algoritmerna kan batterikapaciteten bättre användas, Laddning kan ske snabbare, livslängden ökas och energihanteringen i hybridfordon förbättras. Som en konsekvens blir elektrifierade och hybridfordon attraktivare för potentiella förare och en utveckling mot en mer hållbar fordonsflotta förbättras.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Patrik Johansson

Kondenserade materiens fysik

Anton Klintberg

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Changfu Zou

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-20