Globalt mätningar av vulkanisk och atmosfärisk moln
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Combined observations from ground and space to characterize global emissions of gases in the lower atmosphere, from volcanoes and other natural or anthropogenic sources.

Deltagare

Santiago Arellano (kontakt)

Forskare vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB)

Brussels, Belgium

NOVAC

Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 149/18
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-04