Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

(Summary in English)

Deltagare

Per Lundin (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2018-01511
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10