Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle
Forskningsprojekt , 2018 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mattias Thuvander (kontakt)

Docent vid Chalmers, Fysik, Mikrostrukturfysik

Itai Panas

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Teodora Retegan Vollmer

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-28