Optimera mikrobiell tillverkning av itakonat för hållbar plast och tvättmedel
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eduard Kerkhoven (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-02