Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Karin Björklund (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Markiewicz

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-22