Studier av fartygens rökgasemissioner av organiska partiklar
Forskningsprojekt , 2019

Aim: To increase the scientific understanding of emissions of organic particles from ships in operation and investigate methods how to abate and control these emissions.

 

Goal:

Analyze the chemical composition of organic particles in exhaust gases from ships

Develop a new simple instrument for ship emission measurements of organic particles

Measure emissions of organic particle and gases from ships in real traffic

Investigate available abatement technology for reduction of particle emissions from ships

Investigate the possibility of carrying out compliance control

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Alexander Vladimir Conde Jacobo

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Kent Salo

Universitetslektor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-17