Social livscykelanalys: erfarenheter hos svenska användare
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mathias Lindkvist (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Maria Rydberg

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Samarbetspartners

Swedish Life Cycle Center

Göteborg, Sweden

Finansiering

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2020

Insights on social-LCA in practice in Sweden

Övrigt konferensbidrag
2020

Möjligheter och hinder för social livscykelanalys

Artikel i övrig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-30