Social livscykelanalys: erfarenheter hos svenska användare
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mathias Lindkvist (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Maria Rydberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Samarbetspartners

Swedish Life Cycle Center

Göteborg, Sweden

Finansiering

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2020

Insights on social-LCA in practice in Sweden

Övrigt konferensbidrag
2020

Möjligheter och hinder för social livscykelanalys

Artikel i övrig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-30