Liberation and solution properties of wood hemicelluloses towards surface active molecules (HEMISURF).
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Tiina Nypelö (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

CH-Bioforce Oy

Espoo, Finland

Helsingin Yliopisto

Helsinki, Finland

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ås, Norway

Finansiering

SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Projekt-id: HEMISURF
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-27