SEASNAKE
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Huvudmålet med SEASNAKE-projektet är att göra en step-change i den övergripande lösningen av ett mellanspänningskabelsystem, samtidigt som man säkerställer att det är mycket tillförlitlig och minskar riskerna för framtida havsenergianläggningar.

Projektmål:

• Öka WEC-systemens ekonomiska förutsättningar genom att minska energikostnaden (LCOE) med minst 20%

• Bevisa att 95% tillgänglighet kan uppnås med en förbättrad design för tillförlitlighet, underhåll och överlevnad av alla kabelsubsystem, validerade i en relevant miljö, som når TRL7

• Minska riskerna och optimera offshore operationer

• Demonstration av dynamiska kabellösningar

• Minimera miljöpåverkan

För att förstå utmaningar och optimera komponenter krävs mer offshoretester och numerisk modellering av laster. Genom etablerade metoder förbereds en senare certifiering av lösningar. Ett framgångsrikt projekt stärker den maritima sektorn i Europa och skapar innovativa lösningar som kan användas i applikationer

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Shun-Han Yang

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Corpower Ocean AB

Stockholm, Sweden

i-tech

Mölndal, Sweden

MWA Coatings

Ljunby, Sweden

NKT Cables AB

Falun, Sweden

Ocean Harvesting Technologies

Karlskrona, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Université Gustave Eiffel

Paris, France

WavEC

Lisbon, Portugal

Waves4Power AB

Västra Frölunda, Sweden

WaveVenture

Cork, Ireland

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-03