Socioteknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Projektet är en del av den nationella Forskarskolan Energisystem och genomförs i samarbete med Linköpings Universitet och Lund Universitet. Projektet har som mål att öka kunskapen om hur energisystemen formas och hur de används på olika nivåer; på stadsdelsnivå i planering och uppföljning av uppsatta energi- och hållbarhetsmål; på byggnadsnivå i planering och uppföljning av gestaltning och processer som påverkar byggnaders energiprestanda och energianvändning och; på hushållsnivå hur den byggda interiören och infrastrukturen används och förstås av de boende och hur hållbarhetsområdenas målsättningar kommuniceras till de boende.
Delprojektet på Chalmers kommer att fokusera på byggnadsnivån och de professionella aktörer som är involverade i design och byggprocessen. Centrala frågor rör samspelet mellan mål för hållbara energisystem och andra mål för en hållbar bebyggd miljö samt den rådighet som de professionella aktörerna har för att uppnå hållbara resultat. Projektet kommer att undersöka stadsdelar med höga ambitioner kring hållbarhet i tre svenska städer: Göteborg, Linköping och Lund. Projektet anammar dels fallstudiemetodik, dels kritisk analys vid jämförelser av områdena.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kaj Granath

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Janneke van der Leer

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-23