DetoxPak - En ny skyddsåtgärd mot människors exponering för föroreningar i sjömat - En aktiv förpackning approach
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mehdi Abdollahi (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-00721
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-09