Preventing lipid oxidation in seafood
Kapitel i bok, 2008

Författare

Charlotte Jacobsen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Ivar Storrö

SINTEF Ocean

Turid Rustad

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nick Hedges

Unilever

Isabel Medina

Eduardo Gabello 6

Improving seafood products for the consumer

426-460
978-184569019-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan kemi

DOI

10.1533/9781845694586.4.426

ISBN

978-184569019-9

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20