A Development Coalition for Sustainability in Health Care
Paper i proceeding, 2008

Författare

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

International ERGOS conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik