In situ studies and simulation of mould filling with a model system for PIM
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

weld lines

injection moulding

PIM

jetting

simulation

Författare

Henrik Persson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Martin Jenni

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

International Polymer Processing

0930-777X (ISSN)

Vol. 24 5 406-413

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07