Use errors and usability problems in relation to automation levels of medical devices
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jonas Andersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

European Conference on Cognitive Ergonomics 2009


978-951-38-6339-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

978-951-38-6339-5

Mer information

Skapat

2017-10-06