Download Alleviation of a Tilt-rotor Wing by Active Flow Control Strategies
Paper i proceeding, 2009

Författare

Per Kjellgren

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Mohammad El-Alti

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

KATnet II Conference: Key Aerodynamic Technologies

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08