A-LES for Drag Reduction of Truck-Trailers
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mohammad El-Alti

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Per Kjellgren

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

A-LES: Workshop of Active FLow Control, Gothenburg, 13-14 Oct 2009

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07