MMICs for micro and millimetre wave applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Bahar M. Motlagh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anowar Masud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Hans-Olof Vickes

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz 2005 conference

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13