On the fractional order model of viscoelasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Klas Adolfsson

Dynamik

Mikael Enelund

Dynamik

Peter Olsson

Dynamik

Mechanics of Time-Dependent Materials

Vol. 9 15-34

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07