On the fractional order model of viscoelasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Klas Adolfsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Mikael Enelund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Mechanics of Time-Dependent Materials

Vol. 9 15-34

Ämneskategorier

Teknisk mekanik