Models for Cyclic Ratchetting Plasticity - Comparison and Integration
Rapport, 1998

Författare

Magnus Johansson

Institutionen för hållfasthetslära

Anders Johansson

Institutionen för hållfasthetslära

Hans Thorberntsson

Lennart Josefson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

Skrift F - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för hållfasthetslära. : 211

Mer information

Skapat

2017-10-07