Models for Cyclic Ratchetting Plasticity - Comparison and Integration
Report, 1998

Author

Magnus Johansson

Department of Solid Mechanics

Anders Johansson

Department of Solid Mechanics

Hans Thorberntsson

Lennart Josefson

Department of Solid Mechanics

Subject Categories

Mechanical Engineering

Skrift F - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för hållfasthetslära. : 211

More information

Created

10/7/2017