Maritime Application of Control Systems
Kapitel i bok, 2009

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06