Maritime Application of Control Systems
Kapitel i bok, 2009

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Handbook of Control Room Design and Ergonomics - A Perspective for the Future

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13