Numerical calculations of fields in humans exposed to electromagnetic sources
Paper i proceeding, 2009

measurement

calculations

EU directive 2004/40

Electromagnetic fields

Författare

Markus Johansson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Chalmers, Signaler och system

Yngve Hamnerius

Bioeffekter

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Medicinteknikdagarna 2009, September 28-29, Västerås, Sweden

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik