Caught in the strange loop: peer-to-peer positioning in a consulting firm
Paper i proceeding, 2009

Författare

Leena Wikmalm

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Jonas Roth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

EGOS in Barcelona, Spain

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07