Positioning within discourses – the construction of identities in knowledge sharing
Paper i proceeding, 2009

Författare

Leena Wikmalm

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Jonas Roth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

EURAM in Liverpool, UK

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07