New Results Based on Reprocessing of 13 years Continuous GPS Observations of the Fennoscandia GIA Process from BIFROST
Paper i proceeding, 2009

Författare

Martin Lidberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Hans-Georg Scherneck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Glenn A. Milne

James L. Davis

Observing our Chaging Earth, Proc. of the 2007 IAG General Assembly, Perugia Italy, July 2-13, Ed. M.G Sideris, Springer Verlag

0939-9585 (ISSN)

Vol. 133 557-568
978-3-540-85425-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Geofysik

ISBN

978-3-540-85425-8

Mer information

Skapat

2017-10-08