Material Studies for Quantum Dot Intermediate Band Solar Cells
Paper i proceeding, 2009

Författare

S.F. Thomassen

T. W. Reenaas

B.O. Fimland

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

15th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Zakopane, Poland, March 8-11, 2009

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06