A cohesive zone formulation for shell structures based on XFEM
Paper i proceeding, 2009

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jesus Mediavilla

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference "The extended finite element method", 2009

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08