W-band MMIC amplifier using pseudomorphic InP HEMT wiht sub 100-nm gate length
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Mikael Malmkvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anders Mellberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz 2005

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07