Surfactant-templated mesostructured materials from inorganic silica
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Andreas Berggren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Soft Matter

Vol. 1 219-226

Ämneskategorier

Annan kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-09