The binary phase behavior of short-chain PDMS-b-PEO diblock copolymers in aqueous solution
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Guido Kickelbick

Josef Bauer

Nicola Huesing

Martin Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Colloids Surfaces A

Vol. 254 37-48

Ämneskategorier

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06