Phytate
Kapitel i bok, 2009

Författare

Erika Skoglund

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Healthgrain Methods. Analuysis of Bioactive Components in Small Grain Cereals (Shewry PR & Ward JL, eds)

129-139
978-1-891127-70-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

ISBN

978-1-891127-70-0

Mer information

Skapat

2017-10-08