Distortion and Material Properties of High-Temperature Dried Spruce Timber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Robert Kliger

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Charlotte Bengtsson

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Holzforshung

Vol. 59 647-653

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik