Electrical Design of a Cooled 2-14 GHz Eleven Feed for SKA and VLBI 2010
Paper i proceeding, 2009

Författare

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Jian Yang

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Yogesh Karandikar

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Leif Helldner

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

IVS VLBI2010 Workshop on Future Radio Frequencies and Feeds (FRFF), March 18 - 21, 2009, Wettzell, Germany

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik