Novel approach to characterize fluidized bed dynamics combining particle image velocimetry and finite element method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

J. A. Almendros-Ibáñez

David Pallarès

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

D. Santana

Industrial & Engineering Chemistry Research

0888-5885 (ISSN) 1520-5045 (eISSN)

Vol. 48 10 5010-5023

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06