C-Band Linear Resistive Wide Bandgap FET Mixers
Paper i proceeding, 2003

Författare

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Vincent Desmaris

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Joakim Eriksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest

Vol. 2 8-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07