Properties of flexible gels prepared from cellulose derivative and ionic liquids
Poster (konferens), 2009

Författare

Malin Brodin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Polysaccharides as a Source of Advanced Materials, European Polysaccharide Network Of Excellence, September 21-24, 2009 Åbo, Finland, s. 138

Ämneskategorier

Materialteknik

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07